Webtekno | Teknoloji Haberleri ve İncelemeleri
'Avengers: Infinity War' Özeti Birilerinin Öleceğine İşaret Ediyor

Marvel Studios'un yay?nlad??? özet, Infinity War'da baz? ölümlerin gerçekle?ece?ine delalet ediyor.. . . read more 2018-01-18T23:58:45+02:00

WhatsApp Business Resmi Olarak Yayınlandı!

WhatsApp'?n küçük i?letmeler için yay?nlad??? ve bir süredir Beta sürümüyle test sürü?üne ç?kar?lan WhatsApp Business'?n tam sü. . . read more 2018-01-18T23:25:44+02:00

Artırılmış Gerçeklik 'Futbol' Maçı Deneyimini Değiştirebilir

Amerikan futbolu taraftarlar? için bu oyun türünün en geli?kin örneklerinin sergilendi?i Amerika Birle?ik Devletleri önemli bir yerde durmaktad?. . . read more 2018-01-18T23:09:52+02:00

Yoksa Instagram Hesabınızı Kapatmanın Vakti Geldi Mi?

Foto?raf?m? niye be?enmedin türevi mesajlar, herkesin herkese mesaj atabildi?i ve bunun hiçbir ?ekilde engellenemedi?i DM sistemi ve ?imdi de '. . . read more 2018-01-18T22:55:59+02:00

2017 Yılı Dünya’nın Kaydedilen En Sıcak Yıllarından Biriydi

Farkl? kurumlar?n yapt?klar? ölçümler aras?nda k?smi farkl?l?klar olmakla birlikte, hepsi de 2017 y?l?n?n bugüne de?in kaydedilen en yüksek 3 y?l. . . read more 2018-01-18T22:46:54+02:00

Huawei Honor View 10'da, OTA Güncellemesiyle Artık Yüz Kilidi Kullanılabilecek!

Huawei, Honor View 10'un, yap?lacak olan OTA güncellemesiyle telefonlar?n art?k yüz kilidi açma özelli?ine sahip olaca??n? duyurdu.. . . read more 2018-01-18T22:43:36+02:00

Spotify, Reklam Gelirini Artırmak İçin 'Haberlere' El Attı

Dünyan?n en büyük ücretli müzik servisi olan Spotify, kullan?c?lar?n? rakiplerinden ve podcast'lerden uzak tutmak için haber ve siyaset kap. . . read more 2018-01-18T22:39:10+02:00

FOX, Alien'ın Oyun Serisi İçin Sega'nın Çizgisinden Ayrılıyor

Sega'n?n yay?nc?l??? ile yay?nlanan Alien oyunlar? sonras?, seriyle ilgili FOX kendi planlar?n? devreye sokmay? dü?ünüyor.. . . read more 2018-01-18T22:37:38+02:00

Adidas'ın 3D Baskılı Ayakkabıları Satışa Çıktı!

Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren ?irketlerden biri olan Carbon, 3D bask?y? imalata dönü?türmek için endüstri çap?nda önemli bir model. . . read more 2018-01-18T22:19:33+02:00

Rusya'nın Uzay Mekiğine Mahkum Kalan NASA Astronotlarının ISS'e Erişim İmkanları Risk Altında

NASA, Uluslararas? Uzay ?stasyonu için 20 y?ll?k bir çal??ma ve 100 milyar dolar masraf yapm??t?.. . . read more 2018-01-18T22:09:37+02:00

CS: Go Turnuvaları Artık Sadece Facebook'tan Yayınlanacak!

ESL bundan sonra, "Counter-Strike: Global Offensive Pro League", "ESL One Dota 2" ve "CS:GO tournament series"in bundan. . . read more 2018-01-18T22:03:13+02:00

DNA Analiziyle İncelenen Mumya Kardeşlerin Yüz Yıllık Sırrı Çözüldü

3.800 y?l önce ya?am?? iki karde?e ait gizem, Manchester Üniversitesi ara?t?rmac?lar? taraf?ndan yap?lan bir DNA analiziyle çözülerek, annelerini. . . read more 2018-01-18T21:46:13+02:00

YouTube: "Deterjan Yeme Videosu Atmayın!"

Gençler aras?nda her yeni gün bamba?ka bir 'challenge' videosu gündeme oturuyor. Bu seferki fazlas?yla ölümcül ve YouTube bu videolar?. . . read more 2018-01-18T21:41:01+02:00

BMW, Uzun Menzilli Elektrikli SUV İle Tesla'ya Meydan Okudu

BMW, ilerleyen y?llarda ç?kartmay? hedefledi?i iNext modelli elektrikli arac?yla, Tesla'ya elektrikli otomobil konusunda meydan okudu.. . . read more 2018-01-18T21:38:25+02:00

Google Kendi SMS Uygulamasını Kullanması İçin Huawei İle Anlaştı

Google, yeni nesil RCS altyap?s?n? kullanan ve SMS/MMS mesajla?may? bir ad?m öteye ta??mas? beklenen uygulamas? için Huawei ile el s?k??t?.. . . read more 2018-01-18T21:15:17+02:00

Samsung, Yeni Nesil Ekran Kartları İçin GDDR6 RAM Üretmeye Başladı

Samsung, 2017'nin Kas?m ay?nda duyurusunu yapt??? GDDR6 RAM'lar?n üretimine ba?lad???n? duyurdu.. . . read more 2018-01-18T21:07:18+02:00

Twitch'e Özel Video Düzenleme Araçları Geliyor!

Twitch'e gelen yay?n tekrar? özelli?inden sonra, gelen video düzenleme araçlar?yla birlikte art?k Twitch'e özel tekrar izlenebilir içer. . . read more 2018-01-18T21:05:38+02:00

Eski Uber CEO'u Travis Kalanick Hakkında Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Bir dizi skandal ve hissedarlar?n bask?s? sebebiyle geçti?imiz Haziran'da görevinden ayr?lmak zorunda kalan Uber CEO'su Travis Kalanick�. . . read more 2018-01-18T21:02:26+02:00

Astronotların Program Uyumsuzlukları Mars Seyahatlerini Sıkıntıya Sokabilir

K?smen Dünya'ya yak?n olan Ay yüzeyinde ya?anan programsal gecikmeler, NASA'n?n kontrol birimiyle ileti?imi üzerinde pek bir etki sa?lama. . . read more 2018-01-18T20:39:00+02:00

Facebook Tarihinde İlk Kez Siyahi Bir Kişi Yönetim Kuruluna Atandı

Facebook taraf?ndan bugün yap?lan aç?klamada, American Express CEO'su Kenneth I. Chenault'un yönetim kuruluna kat?laca?? belirtildi. 5 ?. . . read more 2018-01-18T20:30:47+02:00